So I Tell You, You Are Peter And I Will Build "My Church" to this Rock and the Power of Death Will not be able to Defeat My Church. I Will give You The Keys Of the Kingdom of Heaven, When You Take Judgment Here on Earth,That Judgment Will be God Judgment, When You Promised Forgiveness here on Earth, that Forgiveness will be done Forgiveness.(Easy to Read Bible) MATEO 16:18-19

Thursday, May 31, 2012

Ang Misa Nga Latin


ni:Father Ramon Oncog

(hinikay ni: Bro.Allan O. Salada)


PANGUTANA:

Maayong hapon. Naa lang koy pangutana - Giingnan ko sa akong ig-agaw nga lay minister 

nga magbantay sa pari nga magmisa ug Latin kay dili daw na sila Katoliko. Unsa ni 

katinuod? Kay naa mi mga higala nga mosimba sa Misa nga Latin unya dili na sila mosimba 

sa simbahan. Daghang salamat. – 09NNNNNN401

TUBAG:

Una sa tanan, ang Latin mao ang opisyal nga lingwahe sa Simbahan. Mao kini ang 

lingwahe nga gigamit pagsulat sa mga dokumento didto sa Vatican. Ang missal (ang 

libro nga dungawan sa pari panahon sa Misa) nasulat usab sa pinulungan nga Latin. 

Ang Latin nagpabilin nga maoy opisyal nga lingwahe sa Simbahan hangtud karon.

Busa, angayan nga ato kining gamiton dili lang panagsa kundili kanunay diha sa 

atong mga pag-ampo. Gidaseg ang tanan nga makat-on sa tradisyonal nga mga

pag-ampo ug alawiton nga Latin sama sa Salve Regina, Pater Noster ug uban pa. 

Angayan usab nga adunay regular nga pagsaulog sa Misa sa Latin. Gihimo kini sa 

atong katedral matag una nga Sabado sa bulan sa may alas 7:15 sa buntag.

Karon, ang rito sa Misa nga Latin adunay duha ka porma giunsa pagsaulog:

ang ordinary form ug ang extraordinary form. Ang ordinary form subay sa missal nga 

gipasiugda ni kanhi Papa Pablo VI niadtong 1969, samtang ang extraordinary form 

gisaulog sumala sa missal nga gipasiugda ni kanhi Papa Juan XXIII niadtong 1962. 

Ang 1969 missal nahubad  ngadto sa daghang kinaugalingong lingwahe. Kining mga 

hubad gihatagan ug pagtugot sa Simbahan ug mao na karon ang naandang 

pagsimba sa kasagaran. Ang 1962 nga missal walay opisyal nga hubad sa 

pinulungang lumad, busa gisaulog kini sa Latin lamang. Niadtong Julio 7, 2007, si 

Papa Benedicto XVI mipagawas ug dekreto nga giulohan ug Summorum Pontificum 

diin iyang gitugotan ang mga pari ug ang tanang katawhan nga mahimong mosaulog 

o motambong sa Misa nga gisaulog sumala sa 1962 missal kon sa extraordinary form 

sa Misa. Dinhi sa atong dyosesis, gisaulog kini matag Byernes sa may alas 5:30 sa 

hapon diha sa Birhen sa Barangay Shrine, Cogon District, Tagbilaran City ug matag 

Domingo sa matag alas 3 sa hapon diha sa St. Michael Chapel, Dampas District, 

Tagbilaran City.Sa laing bahin, adunay mga pari nga tig-anhi dinhi nga nagsaulog sa 

Misa sumala sa 1962 missal. Kini sila mga sakup sa grupo nga Society of St. Pius X o 

SSPX nga gitukod ni Obispo Marcel Lefebvre didto sa France niadtong 1970. Tungod 

sa ilang pagsupak sa mga pagtulun-an sa Vatican Council II, ang maong grupo wala 

ilha o walay canonical status sa  Simbahan. Ang Pontifical Commission Ecclesia Dei 

niadtong 2008 nag-ingon nga ang mga paring SSPX mga tinuod nga pari pero ‘under 

suspension’. Buot ipasabot nga bisan tuod anaa nila ang gahum sa pagkapari,

gidid-an sila sa paggamit niing maong gahum tungod kay dili man sila konektado 

ngadto sa usa ka dyosesis o ngadto sa usa ka grupo nga giila sa Simbahan.


Concretely, this means that the Masses offered by the priests of the Society of St. 

Pius X  are valid, but illicit, i.e., contrary to Canon Law. The Sacraments of Penance 

and Matrimony, however, require that the priest enjoys the faculties of the diocese or 

has proper delegation. Since that is not the case with these priests,

these sacraments are invalid.”


Sa laktud, ang Ecclesia Dei Commission nag-ingon nga ang Misa nga gisaulog sa 

SSPX valido nga Misa pero illegal. Ang ilang pagpakumpisal ug pagpangasal,

sa laing bahin, illegal ug invalido, sanglit kining duha ka sakramento nagkinahanglan 

man ug faculty o kagahum nga gikan sa dyosesis. Wala makasala ang Katoliko nga  

mosimba sa Misa nga gisaulog sa SSPX apan gidiskorahe kini sanglit anaa ang 

peligro nga matakdan kita sa ilang  masukulon o masupilon nga panghunahuna.