So I Tell You, You Are Peter And I Will Build "My Church" to this Rock and the Power of Death Will not be able to Defeat My Church. I Will give You The Keys Of the Kingdom of Heaven, When You Take Judgment Here on Earth,That Judgment Will be God Judgment, When You Promised Forgiveness here on Earth, that Forgiveness will be done Forgiveness.(Easy to Read Bible) MATEO 16:18-19

Thursday, June 14, 2012

Mahitungod sa Aborsyon

ni:Fr.Ramon Oncog
(hinikay ni: bro.A.S.)

PANGUTANA: 


Maayong buntag, Father. Naglibog jud ko. Tinuod ba nga ang inahan nga magpakuha sa iyang anak samtang naa pa kini sa tiyan, dili jud pasayloon sa Ginoo? Largo na ba gyud sa impyerno ang iyang kalag? Palihug ayaw imantala ang akong numero – 09NNNNNNNNN1


TUBAG:

Ang aborsyon o ang ang pagpakuha sa kinabuhi gikan sa taguangkan sa inahan gihisgotan sa Catechism of the Catholic Church sa parapo 2270 hangtud 2275. Apil kini sa parte diin ang Katekismo naghisgot sa mga sala batuk sa ika-lima nga sugo – Dili ka magpatay. Ang Katekismo misugod pinaagi sa pagpahimug-at sa punto nga ang tawhanong kinabuhi kinahanglan nga respetohan gayud sugod sa pagpanamkon. Ang pagpanamkon mahitabo sa dihang ang binhi sa lalaki ug babaye magkatagbo. Niining puntoha, ang usa ka laing kinabuhi nagsugod ug pagaisipon siya nga laing persona nga naghupot ug mga katungod, ilabi na ang katungod sa pagpakabuhi. Sayup ang panghunahuna nga kini dugo o unod lamang.

Ang turok sa kinabuhi (human embryo) kinahanglan nga alimahan, panalipdan taman sa mahimo sama sa laing tawo. Gitugot ang pagpa-prenatal (diagnosis) kun girespetohan ang kinabuhi sa turok ug kun ang tuyo mao ang pagpanalipod ug ang kaayohan niini. Supak sa balaod sa moralidad ang pagpa-prenatal kun ang tuyo mao ang pagsusi kun adunay bay depekto ang turok sa tiyan kay kun naay depekto, ipakuha kini. Niining pagkabutanga, ang prenatal nahimong sentensya sa kamatayon.

Ang Balaang Kasulatan nagpadayag sa kabililhon sa kinabuhi sulod sa taguangkan. Ang Dios pinaagi kang propeta Jeremias miingon: “Sa wala ko pa gani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw matawo, gipili ko na ikaw” (Jer 1:5). Tungod niini, ang Simbahan, sugod sa sinugdanan nagmatuod nga usa ka dakong dautan ang tinuyo nga aborsyon. Ang Didache Apostolorum, usa ka nga dokumento nga gisulat niadtong mga tuig 70 hangtud 100, sa panahon nga bata pa ang Simbahan, nag-ingon: “You shall not kill the embryo by abortion and shall not cause the newborn to perish” (Didache, 2,2: SCh 248,148). Kining pagtulun-ana sa Simbahan wala mausab ug dili gayud mausab.

Ang Simbahan nagpahamtang ug silot excommunication latae sententiae ngadto kanila nga sa direktang paagi may kalabotan sa pagpakuha sa kinabuhi gikan sa taguangkan – ang babaye mismo nga nagpakuha, bana o boyfriend nga mipugos o mitambag sa babaye o wala mobabag sa maong pagpakuha, ang doctor o hilot, ang nurse nga mitabang sa maong pagpakuha. Hinoon, mahimong mokunhod ang silot o mapapas kun adunay pagpugos nga nahitabo o gihimo ang salaod ubos sa inpluwensya sa pagkawalay alamag. Ang pulong latae sententiae nagkahulugan nga “automatic” ang silot sa dihang gihimo ang salaod. Ang excommunication wala magpasabot nga ang mga nahisgotan sa unahan dili na miyembro sa Simbahan. Nagpabilin sila nga miyembro sa Simbahan pero dili na sila makapahimulos sa mga pribeliheyo, mga katungod, mga gasa (material ug espiritwal) sa Simbahan apil na niini ang pagkalawat sa Eukaristiya.

Nagpasabot ba ang maong silot nga modiretso sa impyerno ang tawo nga adunay kalabutan sa pagpakuha sa bata gikan sa taguangkan? Dili. Hinumduman nato nga ang Dios lamang ang nahibalo kinsa ang maimpyerno kay siya lamang ang bugtong nakahibalo unsa ang anaa sa sulod sa kasingkasing sa tawo. Ang ato lang nasayran mao nga ang mabug-at nga sala nga wala hinulsuli makatambog sa kalag ngadto sa impyerno panahon sa kamatayon. Sa panghunahuna sa Simbahan, ang silot usa ka tambal. Ang tumong sa silot mao ang pagpaamgo sa nakabuhat ug salaod unsa ka ngil-ad ang iyang nabuhat ug aron iya kining basulan. Niining paagiha, malikayan niya ang makalilisang silot, hinoon, puli niini matagamtam niya ang maloloy-ong gugma sa Dios nga mas dako pa sa kinadak-an natong sala.